ZADZWOŃ +48 602 204 987Tłumaczenia przysięgłe

Oferta - tłumaczenia przysięgłe - pisemne i ustne

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

Istnieje wiele rodzajów dokumentów, których tłumaczenie wymaga poświadczenia tłumacza przysięgłego. Nie wystarczy szeroka wiedza lingwistyczna – niezbędne jest długoletnie doświadczenie, zdany restrykcyjny egzamin państwowy i szereg innych obostrzeń do spełnienia, aby uzyskać tytuł uprawnionego tłumacza przysięgłego. Wszelkie tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia, sporządzane są właśnie przez tych specjalistów, poświadczających własną pieczęcią o zgodności sporządzanego tekstu z oryginałem tłumaczonego dokumentu.

 

 

Do najczęściej wykonywanych należą tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów, jak:

 • akty urodzenia
 • akty zgonu
 • akty małżeństwa
 • akty rozwodowe
 • testamenty
 • decyzje urzędów administracji publicznej
 • orzeczenia sądów oraz odwołań od tych orzeczeń
 • dokumenty sprowadzanych do Polski samochodów, przyczep i motocykli:
  • dowody rejestracyjne
  • umowy kupna-sprzedaży
  • zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu
  • zaświadczenia ubezpieczeniowe
 • akty umów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów regulujących zobowiązania pomiędzy firmami
 • umowy handlowe
 • Faktury
 • pełnomocnictwa, upoważnienia etc.
 • certyfikaty
 • formularzy dokumentów urzędów skarbowych i ZUS
 • zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, zaświadczeń o ubezpieczeniu, świadectw pracy i umów o pracę
 • dowodów osobistych, paszportów, kart pobytu, pozwoleń na pracę
 • świadectw szkolnych, dyplomów, indeksów, zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń oraz nadanych certyfikatów


Ustne tłumaczenia przysięgłe (sądowe, notarialne)

Ważna dziedzina tłumaczeń, łącząca wymagania najwyższych kompetencji i umiejętności, to właśnie tłumaczenia przysięgłe ustne. Obecność tłumacza przy spotkaniach najwyższej wagi, przy podpisywaniu umów, aktów prawnych czy aktów notarialnych jest niezbędna jeżeli choć jeden z podpisujących dokument nie zna języka, w jakim podpisuje dokument. O ważności podpisów złożonych u notariusza decyduje bowiem to, czy strony w pełni rozumiały co podpisują i na co się zobowiązują.

Tłumaczenia przysięgłe ustne wykonywane przez naszą firmę to przede wszystkim:

 • tłumaczenia podczas odczytów aktów notarialnych
 • tłumaczenia w sądach i prokuraturach podczas rozpraw
 • tłumaczenia podczas przesłuchań
 • tłumaczenia podczas zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem

Co chcesz teraz zrobić?

Chcę skontaktować się w celu wyceny mojego tłumaczenia


Chcę zamówić bezpłatną próbkę mojego tłumaczenia

Chcę dowiedzieć się o innych rodzajach tłumaczeń:

Tłumaczenia dokumentacji technicznych


Tłumaczenia prawne i prawnicze


Tłumaczenia tekstów naukowych


<

Duże projekty tłumaczeniowe


Tłumaczenia ustne - symultaniczne i konsekutywne